poniedziałek, 28 stycznia 2013

Wielkość upadku czyli miara spadku – drobne uwagi na temat obsunięcia kapitału


Pojęcie często stosowane jako wskaźnik ryzyka strategii spekulacyjnych. Warto skupić uwagę na jego dokładnej definicji z uwagi na zastosowanie przy aktualnie omawianej propozycji algorytmu doboru liczby wirtualnych inwestorów. A przy okazji zastanowić się jak na zjawisko obsunięcia kapitału patrzą różne grupy uczestników rynku.

Zacznijmy od encyklopedycznej definicji. Zbiorem danych wejściowych jest sekwencja, oznaczana tutaj CG, którą stanowią skumulowane zyski osiągane w ustalonych odstępach czasu – na przykład na końcach kolejnych interwałów czasowych. Często definiuje się pomocniczy ciąg liczbowy DD, zdefiniowany jako różnica pomiędzy wcześniej osiągniętym maksymalnym skumulowanym zyskiem a jego wartością bieżącą. Przy tym maksimum jest wyznaczane aż do aktualnego interwału włącznie.Właściwą miarą ryzyka związanego z zastosowaniem strategii jest maksymalne obsunięcie, które – jak sama nazwa wskazuje – oblicza się jako maksimum z powyższej wielkości na ustalonym zbiorze interwałów. 
W tym miejscu należy poczynić pierwszą uwagę, iż jest to pewne uproszczenie, ponieważ nie uwzględnia tego, co działo się w chwilach pośrednich, wewnątrz interwału. Jednak na początek ta definicja powinna i tak wystarczająco dobrze oddawać własności badanych strategii.

Ta definicja i wzory odnoszą się do zysków (lub strat) określanych nominalnie, czyli z pojedynczej pozycji. A przy tym kapitał początkowy nie jest brany pod uwagę. A dokładniej przyjmuje się początkową wartość kapitału równą 0 (słownie: zero).Nie oznacza to, aby był on nieistotny. Jednak stanowi to bazę dla właściwych algorytmów doboru początkowych wymagań jego wielkości oraz decyzji o późniejszym zwiększaniu liczby otwieranych pozycji.

Tyle definicja, natomiast jej interpretacja i subiektywne odczucia zależą od konkretnej osoby, uczestnika rynku. Niektórzy inwestorzy traktują obsunięcia negatywnie. Wielu nawet nie chce słyszeć tego określenia. Nastawiają się na przyrost kapitału – nie lubią myśleć o stratach. Ta postawa jest szczególnie rozpowszechniona wśród zwolenników inwestowania w wartość.

Znana jest rzymska sentencja Jeśli chcesz pokoju, gotuj się do wojny pochodząca z dzieła ‘O sztuce wojskowej’ autorstwa Wegecjusza. Ja często powtarzam jej trawestację w odniesieniu do strategii spekulacyjnych: Oczekujesz zysków, przygotuj się na straty.

2 komentarze:

 1. USA Forex Signal Provide best forex signals in the world. USA Forex Signal Provide free forex trading signals daily.
  What are the criteria for selecting USA Forex Signal provider for you?
  When you add USA Forex Signal provider, lead not look it to your reside account without the compulsion of investigation. These systems are primarily based on complicated statistical mathematics and algorithms in analyzing marketplace trends, predict, and predictions. USA Forex Signal is a worldwide and adeptly-known Forex signals Company. It is worldwide just about 400+ country SMS and worldwide Email coverage Forex Signals Company. It is top forex signals service providers. There are lots of things which they manage to pay for to satisfy customer’s obsession and it incorporates the finding out method. These automated upon the web trading services proclamation you to review and trade hundreds of trading systems and Forex signals, stocks, and commodities.
  USA Forex Signal: http://www.usaforexsignal.com/

  OdpowiedzUsuń
 2. Hot Forex Signal Service.
  Hot Forex Signal is the best world winning forex signals providers.
  Hot Forex Signal Provide forex signals and trade copier service. Hot Forex Signal Also Provide accurate forex signals, free forex trading signals daily, live forex signals without registration, honest forex signals, reliable forex signals, buy forex signals, forex free signals buy sell, best forex trade copier, and so more service.
  Hot Forex Signal Package List Below.
  Trial
  $ 21.1 for 7 days
  Professional
  $ 68.5 for 1 month
  Most Popular Trade Copier
  $ 395.60 for 3 months
  Ultimate
  $ 179.30 for 3 months
  Visit For More Information: hotforexsignal.com

  OdpowiedzUsuń