piątek, 14 grudnia 2012

Korelacje oraz łączny zysk strategii podążających za trendem i antytrendowych


Wyznaczona została ostatnio tablica współczynników korelacji pomiędzy sekwencjami zysków powstającymi w wyniku realizacji rodzin strategii. Celem wyznaczania i analizy tych współczynników jest realizacja postulatu dywersyfikacji strategii, czyli wyszukiwania takich reguł działania, które – chociaż stosowane na tym samym rynku i dla tej samej pary walutowej – zapewnią zróżnicowanie wyników. W konsekwencji powinno to prowadzić do gładkich krzywych kapitału oraz jak najmniejszych obsunięć. Powstaje jednak pytanie: czy to kryterium minimalizacji korelacji jest wystarczające? Odpowiedzi powinny dostarczyć dzisiejsze rozważania wraz z formułami istotnie rozszerzającymi kryteria łącznych ocen par strategii: pro- i antytrendowych.

W pierwszej kolejności warto przypomnieć postulat maksymalizacji łącznych zysków osiąganych przez wirtualnych inwestorów. Jest to oczywiste i naturalne – cóż nam przyjdzie z tego, że zyski w poszczególnych interwałach czasowych będą charakteryzować się niskim wzajemnym podobieństwem, jeśli osiągniemy negatywny końcowy wynik w postaci straty. Wynika z tego, że naturalnym następstwem będzie utworzenie kolejnej tablicy zawierającej końcowe skumulowane zyski połączonych par strategii.


Dla przejrzystości zapisu oraz wygody wprowadzania dalszych przekształceń i analiz rozsądne jest, aby nowa tablica miała taką samą strukturę i układ jak poprzednia tablica współczynników korelacji. Zatem, aby nie tracić czasu i miejsca, proponuję od razu rzut oka na fragment arkusza, w którym poniżej poprzedniej została utworzona nowa, omawiana tutaj tablica.


 
= OFFSET($FollGainCumul.$B$79:$Z$79;0;$B30;1;1)
+ OFFSET($ContGainCumul.$B$79:$Z$79;0;C$29;1;1)

Dodatkowo podana została przykładowa formuła, która pozwala wyznaczyć sumę interesujących nas wartości. A konstrukcja formuły jest obmyślona tak, że po przeciągnięciu na cały zakres, odpowiednie indeksy sekwencji FollGainCumul i ContGainCumul uaktualniają się automatycznie.

W ten sposób otrzymujemy dwa podstawowe elementy oceny łącznego działania pary strategii: ocenę skumulowanych zysków oraz zróżnicowania ich charakteru. W najbliższym czasie zajmiemy się kwestią jak połączyć kryteria maksymalizacji pierwszej i minimalizacji drugiej. Natomiast czytelnik chętny do samodzielnych analiz i testów badanych strategii może pod tym adresem  znaleźć bieżącą wersję arkusza z omawianymi formułami.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz