czwartek, 23 sierpnia 2012

Odwracanie pozycji w strategii antytrendowej – arkusze z formułami odwróceń


W dzisiejszej części powrócimy do pracy z arkuszami kalkulacyjnymi. Ponieważ niedawno  został podjęty temat matematycznego sformalizowania odwracania pozycji w strategii antytrendowej, obecnie przedstawię implementację omawianych wzorów. Przy tym oczywiście będzie to realizowane już w wersji z neutralną pozycją początkową, której idea została omówiona tutaj.

Będziemy to realizować poprzez rozszerzenie ostatniej wersji arkusza roboczego. Jak pamiętamy, symulacja historii gracza podążającego za trendem została umieszczona w zakładkach FollL, FollS i, zawierającej wyniki uśrednione Foll. Dość naturalnym wydaje się zatem utworzenie analogicznych zakładek dla strategii antytrendowej, zwanej również kontrariańską. Z tego też powodu nazwy ContL, ContS i Cont przychodzą chyba na myśl automatycznie.

Sama struktura tych zakładek jest analogiczna do ich odpowiedników z alternatywnej strategii . Większość komórek to wręcz kopie jeden do jednego. Tym co stanowi nowość to oczywiście formuła determinująca pozycję na końcu interwału – również w wersji iteracyjnej. Jak pamiętamy wartości odpowiednich komórek odwołują się do komórek o jeden wiersz wyższych.


Rzućmy zatem okiem na formułę, którą zaproponowałem. Jest to oczywiście przykład dla jednej konkretnej komórki B3, identycznie w zakładkach ContL oraz ContS. Ta właśnie komórka odpowiada pierwszej wartości parametru odległości oraz pierwszemu interwałowi czasowemu, jeśli nie liczyć początkowego, który służy do inicjowania symulacji.

=IF(
OR(
AND(B2=-1;$quotes.$I3<=$quotes.$G3-B$1*$quotes.$A$4);
AND(B2=+1;$quotes.$D3>=$quotes.$C3+B$1*$quotes.$A$4));
-1*B2;B2)

Konstrukcja analogiczna do tej z bliźniaczej strategii podążającej /* MMSblog0030 */. Kiedy się je porówna to widać symetrie występujące w warunkach określających odwrócenie pozycji. Ponieważ poprzednia formuła została podana bez szerszego omówienia, teraz jest okazja aby to zrobić, co powinno jednocześnie wyjaśnić konstrukcję obu.

W powyższych linijkach operator OR łączy dwa warunki a spełnienie któregokolwiek z nich powoduje odwrócenie pozycji, czyli zmianę znaku na przeciwny względem poprzedniego wiersza. Pierwszy warunek oznacza zejście kursu Low poniżej poziomu odwrócenia i ma to miejsce wtedy gdy poprzednia pozycja była krótka. Czyli jest to po prostu odwrócenie poprzez jednoczesne TakeProfit i BuyLimit. Kursy w tej części wyrażenia są w wersjach ASK, bo zamknięcie krótkiej i otwarcie długiej pozycji jest odpowiednikiem kupna, a to zawsze jest realizowane po cenie wyższej.

Natomiast drugi warunek, który może być spełniony dla przejścia z pozycji długiej oznacza wzniesienie się kursu High powyżej poziomu odwrócenia. I oczywiście, skoro oznacza to TakeProfit i SellLimit, to warunek wyrażany jest w notowaniach BID.

A teraz aby załatwić sprawę formuły dla strategii protrendowej, proponuję zauważyć, że w odpowiednich wyrażeniach warunkowych zamienione są liczby określające pozycje. Tam gdzie w jednej strategii jest +1, w alternatywnej jest -1 i vice-versa. Nierówności są praktycznie takie same w odpowiednich linijkach. Jest to łatwo zrozumiałe, ponieważ kiedy przy odpowiednim odchyleniu kursu w górę gracz podążający za trendem otwiera pozycję długą (po uprzednim zamknięciu krótkiej), to kontrarianin realizuje zyski z długiej i zmienia na krótką, czekając do powrót do equilibrium.

W odpowiednich nierównościach zmienia się tylko wersja kursu – tam gdzie w jednej strategii jest BID w drugiej jest ASK. Warto zauważyć, że tak naprawdę nie jest to absolutnie konieczne dla poprawności wyników. Różnice pomiędzy odpowiednimi kursami Low i High a Open są takie same w obu wersjach, ponieważ na potrzeby naszych symulacji zakładamy stałą wartość spreadu. Jednak przyjąłem takie postaci formuł, aby zachować konsekwencję symboli.

Całość arkusza można znaleźć pod tym adresem. W najbliższych kilku częściach proponuję trochę poeksperymentować na różnych zbiorach danych i układach parametrów z wykorzystaniem właśnie opracowanego narzędzia. Poszukiwać będziemy jakichś ciekawych zjawisk i wniosków, na razie jedynie śledząc historie zmian pozycji graczy. A potem przejdziemy do dalszych prac, czyli implementacji wzorów na rozliczenia pozycji.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz