czwartek, 20 września 2012

Pozycje na rynku vs. zmiany kursów – zależność korelacji od ilorazu parametrów odwrócenia


Czas już nadszedł na zakończenie przedłużającej się serii rozważań na temat zależności pomiędzy zmianami pozycji na rynku a wartościami parametru decydującego o poziomie odwrócenia. Empiryczne badanie tych zależności, wyrażanych przez współczynniki korelacji, jest oczywiście ciekawe i pouczające, jednak z założenia miało stanowić jedynie wprowadzenie do części właściwej, to znaczy badania skuteczności strategii w postaci wskaźników i statystyk opisujących zyski i straty. W końcu to nie tylko pozycje zajmowane w wyniku określonych ruchów kursów, ale poziomy, przy jakich się to odbywa decydują o wartości strategii wyrażanej odpowiednimi miarami zyskowności i ryzyka.

Proponuję zatem podsumowanie w postaci krótkiej wzrokowej analizy wykresu tych współczynników dla połączonej strategii bliźniaków-wspólników, czyli Joint. Nawiązując do poprzedniego odcinka zostanie to przedstawione w postaci charakterystyk funkcyjnych, jednak tym razem prezentującej inny aspekt omawianej zależności. Przypomnieć należy oczywisty fakt, że przy definiowaniu strategii łączonej konieczne jest określenie dwu wartości parametrów odwrócenia: oddzielnie dla Foll i Cont. W zaprezentowanym poprzednio przykładzie pomiędzy tymi parametrami istniał ścisły związek: parametr strategii antytrendowej był zawsze 1.5 razy większy niż tej podążającej za trendem. Nasuwa się więc naturalne pytanie: czy kształt charakterystyki będzie inny przy innych proporcjach tych parametrów? Naturalne przypuszczenie brzmi, że prawdopodobnie tak. Natomiast jak będzie zmieniać się kształt charakterystyki dla różnych proporcji? Najlepiej zobaczyć to naocznie.

Poniżej zatem zamieszczam wykres prezentujący przebiegi tych charakterystyk dla różnych wartości ilorazów parametrów, przy czym rozpatrywane jest dzielenie parametru dla Cont przez parametr dla Foll. Wartości tego ilorazu zmieniają się od 0.25 do 3 i każdej z nich odpowiada jedna linia na wykresie. Natomiast na osi poziomej znajdują się wartości parametru dla Foll. Pewne zdziwienie może budzić fakt, że dopuszczam w tym eksperymencie sytuację, kiedy ten pierwszy parametr ma mniejszą wartość niż drugi. Oznacza to, że poziom StopLoss jest ustawiony dalej od kursu odniesienia niż TakeProfit! Na pierwszy rzut oka jest to sprzeczne z podstawowym kanonem działania na rynkach terminowych, nie mówiąc już o zwykłym zdrowym rozsądku. Jednak, jak często podkreślam, rozważania te mają na razie charakter dość teoretyczny i służą uchwyceniu pewnych ciekawych zjawisk i zależności. A oto sam wykres.Czytelnikom pozostawiam wnioski z jego analizy, generalnie chyba dość proste, zaczynając od spostrzeżeń o ogólnych kierunkach przebiegu linii: wzrastającym dla ilorazów powyżej 1 i opadającym dla tych o wartościach mniejszych od 1. No i faktu, że każda z nich przecina oś poziomą, czyli przyjmuje co najmniej raz wartość 0. Umiejętność analizy tego typu charakterystyk (jak i wielu innych) jest wskazana, bowiem na dalszych etapach będzie ich coraz więcej.

2 komentarze:

  1. Wykresy same w sobie dużo nie wnoszą, ale w zestawieniu z zyskami mogą być interesujące, np. gdyby para o zerowej korelacji z cenami dawały zysk. Trzeba tylko podkreślić że to zero jest trochę oszukane, bo funkcja jest dyskretna a nie ciągła, jakby ktoś mógł się zasugerować z wykresu...

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Przedstawione w tym odcinku badanie korelacji stanowi "ćwiczenie wprowadzające" właśnie do badania korelacji zysków ze zmianami kursów instrumentu bazowego. Co do przejścia przez zero, to oczywiście jest tylko w przybliżeniu ze względu na skok parametru. Precyzję lokalizacji tego przejścia można trochę polepszyć zmieniając krok parametru na mniejszy. Oczywiście poniżej 1 ticka się nie da, więc zawsze będzie to wartość orientacyjna.

      Usuń