czwartek, 28 czerwca 2012

Stop Loss – kontrola strat, ale czy ryzyka?W poprzednim tekście omawiałem znaczenie wielkości pozycji i jej wpływ na potencjalne straty ponoszone przez gracza ją zajmującego. Zatem i na ryzyko – od niej zależy potencjalna wielkość strat. Jest jednak sposób na kontrolowanie ryzyka, poza doborem wielkości pozycji. Do tego służą zlecenia Stop Loss – pojęcie podstawowe w świecie inżynierii finansowej, a w szczególności na rynku Forex.

Poniżej przedstawię zasadniczą ideę tego mechanizmu, ilustrowaną przykładem liczbowym. Poza tym podam też własną opinię na temat powszechnie powtarzanej myśli, iż stosowanie zleceń Stop Loss jest równoważne zabezpieczeniu przed stratami w wyniku spekulacji na Forex. Moim zdaniem nie jest.

Zlecenie Stop Loss oznacza zapewnienie zamknięcia pozycji po osiągnięciu przez kurs waluty poziomu generującego stratę w określonej wysokości. W praktyce oznacza to, że zajmując pozycję długą zlecenie Stop Loss powoduje zamknięcie pozycji po osiągnięciu wartości równej lub niższej zadanej wartości. Analogicznie, dla pozycji krótkiej osiągnięcie lub przekroczenie zadanego poziomu spowoduje jej zamknięcie, aby uniknąć dalszych strat wynikających ze wzrostu kursu, co jak wiadomo jest negatywne dla zajmującego pozycję krótką.

Przywołuję tu przykład z poprzedniego tekstu, gdzie analizowaliśmy sytuację gracza zajmującego pozycję o wielkości 1 lota. Poniżej podaję linię notowań w formacie OHLC opisującą wydarzenia w owym tygodniu:

2012.06.03, 00:00, 1.2418, 1.2626, 1.2385, 1.2499, 193835

Pozycja długa przyniosła zysk w wysokości 810$. Stratę w takiej samej wysokości przyniosła pozycja krótka. Co więcej – gracz zajmujący pozycję krótką doświadczał w przeciągu tego tygodnia przejściowych strat w wysokości sięgającej 2080$. Pytanie: czy musiał doświadczać takich strat, gdyby stosował zlecenie Stop Loss?

Oczywiście nie, niekoniecznie. Gdyby ustawił zlecenie zamknięcia pozycji w odległości 0.0050 jego maksymalna strata byłaby ograniczona do 500$. I taka byłaby strata realna.

Jednak samo stosowanie zleceń Stop Loss nie gwarantuje ochrony kapitału. Zlecenie to zapewnia jedynie ograniczoną stratę z pojedynczej transakcji. Tyle i tylko tyle.

Wśród graczy na Forex słyszy się i czyta (na forach poświęconych tej tematyce) o przypadkach świadczących o ważności stosowania tego zlecenia. „Stracił kapitał bo nie stosował Stop Loss”. Albo „Ja ustawiam zawsze Stop Loss więc jestem bezpieczny”.

Powszechna opinia o równoważności kontroli ryzyka i stosowaniu Stop Loss jest moim zdaniem błędna.

Zbyt ciasne ustawianie poziomów Stop Loss skutkuje ich częstym uaktywnianiem. Straty z pojedynczych transakcji są ograniczone, ale ich ilość staje się bardzo wielka. Z kolei odległe poziomy Stop Loss powodują że straty z pojedynczych transakcji mogą osiągać bardzo duże rozmiary. Odpowiedni, a wręcz optymalny dobór poziomów Stop Loss jest tym zagadnieniem, które stanowi cel poszukiwań twórców strategii działania na rynkach instrumentów pochodnych, takich jak Forex.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz