poniedziałek, 2 lipca 2012

Take Profit – zlecenie z limitem, ale i limitem zyskówPoprzednim razem omawiałem elementarne kwestie związane ze zleceniem Stop Loss, zwanym czasami też zleceniem obronnym. Służy ono, jak pisałem, do ograniczania strat z pojedynczej transakcji. Jednak strata, choć ograniczona zawsze jest stratą czyli tym czego nie lubimy. Dzisiaj zatem krótkie omówienie zlecenia Take Profit, którego sama nazwa powinna wywołać uśmiech radości na obliczu gracza forexowego.

Zlecenie to nazywane jest również zleceniem z limitem kursu. Jego idea jest dość naturalna i intuicyjnie zrozumiała. Sens jego można zobrazować poprzez analogie z rynku konsumenckiego. Przy zakupie pewnych dóbr, towarów lub usług, nabywca zwykle stawia pewne górne granice cen, jakie jest skłonny zapłacić za swój zakup. Podobnie przy sprzedaży – dolny limit ceny jest tutaj dość naturalnym wymogiem sprzedawcy towaru bądź dostawcy jakiejś usługi.

Ten typ zlecenia jest dobrze znany i zrozumiały dla inwestorów mających doświadczenie w operowaniu na rynku akcji. W przypadku kupna akcji zlecenie z górnym limitem ceny jest naturalne. Było ono zawsze dostępne od samego początku funkcjonowania giełd papierów wartościowych, nawet w okresie sprzed systemu notowań ciągłych czyli przy jednolitym kursie dnia. Oczywiście podobnie jak zlecenie z dolnym limitem ceny stosowane przy sprzedaży akcji.

Jak to dokładnie działa w przypadku rynku Forex? Dla pozycji długiej zlecenie Take Profit na ustalonym poziomie oznacza że zostanie ona zamknięta po osiągnięciu przez daną parę walutową kursu równego lub większego od tego poziomu. Analogicznie pozycja krótka zostanie zamknięta gdy kurs osiągnie dany poziom lub zejdzie poniżej.

W charakterze przykładu przytoczę ponownie analizowany poprzednio pojedynczy rekord OHLC opisujący sytuację gracza zajmującego pozycję 1 lota na parze EURUSD:

2012.06.03, 00:00, 1.2418, 1.2626, 1.2385, 1.2499, 193835

Załóżmy że kurs początkowy (O) jest zarazem kursem otwarcia pozycji, a zlecenie Take Profit zostało ustawione w odległości 0.0030 od niego. Jeśli była to pozycja długa, to zostanie ona zamknięta z zyskiem 300$, a jeśli była to pozycja krótka, to… również z zyskiem tej samej wielkości. Wynika to wprost z tego, że zarówno kurs maksymalny (H) jak i minimalny (L) osiągnął odległość od kursu początkowego przekraczającą ustalone przez gracza 0.0030. Zatem w obu sytuacjach zlecenie zostałoby zrealizowane.

Natomiast co w przypadku gdy odległość tego limitu od kursu początkowego została przyjęta jako 0.0100? W tym przypadku pozycja długa zostałaby zamknięta z zyskiem 1000$, proporcjonalnie do odległości limitu od kursu początkowego. Natomiast pozycja krótka nie zostałaby zamknięta. W konsekwencji przyniosłaby bieżącą stratę w wysokości 330$, ponieważ, jak wspomniałem przy okazji omawiania typowych wielkości pozycji, chwilowe zyski i straty wynikające z otwartych pozycji są obliczane na bieżąco. A rachunek klienta jest stosownie do tego obciążany lub zasilany.

Oczywiście strata posiadacza krótkiej pozycji mogłaby być ograniczona poprzez zastosowanie zlecenia Stop Loss na odpowiednim poziomie, jednak w tym przykładzie rozważana jest sytuacja odizolowana od jakichkolwiek zleceń obronnych. Celem jest wyłącznie zilustrowanie konsekwencji doboru poziomu Take Profit.

Językiem potocznym i trochę humorystycznym można by opisać sens tego zlecenia jako „wóz albo przewóz”. Albo zamknięcie pozycji z określonym (i siłą rzeczy z góry ograniczonym) zyskiem. Albo pozostawienie jej dalej z perspektywą potencjalnie jeszcze większych zysków ale i ryzykiem strat.

Oczywiście dobory poziomów na których będą ustawiane zlecenia w strategiach proponowanych na tym blogu będą zawsze oparte na regułach decyzyjnych o charakterze ilościowym, wyrażanym w postaci wzorów i algorytmów.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz