czwartek, 5 lipca 2012

21. Stopy i limity służą również do otwierania pozycjiW poprzednich dwóch tekstach omawiałem sposoby zamykania pozycji poprzez zlecenie obronne, czyli ucinanie strat, jak również zlecenie z limitem służące do realizacji zysków. No tak, ale z zyskiem czy stratą – aby pozycję zamknąć należy ją najpierw otworzyć. Teraz zatem omówię parę kwestii technicznych związanych z tym tematem.

Generalnie są dwa sposoby składania zlecenia otwarcia pozycji. Może to nastąpić w trybie natychmiastowym – wówczas zostanie to dokonane po kursie jaki obowiązywał w danym momencie. Dokładniej rzecz ujmując, w chwili realizacji zlecenia, która ma miejsce nieco później - czasami kilka sekund. W czasie tych kilku sekund kurs może zmienić wartość i być może poziom, na jakim pozycja została otwarta nie będzie satysfakcjonujący dla inwestora. Zjawisko to określa się jako poślizg cenowy i zazwyczaj przynosi negatywne efekty w postaci obniżenia skuteczności strategii.

Poniżej pokazany jest przykład widoku okna zlecenia w programie MetaTrader z wybraną opcją realizacji natychmiastowej. Widoczny jest tam między innymi podgląd notowań pary walutowej. Określa się też wielkość pozycji mierzoną w lotach. Przycisk Sprzedaj odpowiada zajęciu pozycji krótkiej, natomiast Kup – pozycji długiej. Przy czym, jak wiadomo, zajęcie pozycji krótkiej odbywa się o kursie BID, natomiast długiej – ASK. Bieżące wartości tych kursów są wypisane czcionką o dużym rozmiarze – dla jak największej czytelności.


 
Dodatkowo warto zauważyć że w okienku tym można również ustalić poziomy Stop Loss oraz Take Profit, które będą obowiązywać już od chwili otwarcia pozycji. Nie jest to jednak wymagane – można pozostawić w odpowiednich polach zera. Odpowiednie poziomy można ustalać i modyfikować później, dla już otwartej pozycji.

Jednak najbardziej przydatnym, szczególnie przy stosowaniu podejścia algorytmicznego, sposobem otwierania pozycji jest zlecenie oczekujące. Ogólnie polega to na ustaleniu pewnych warunków, które wynikają ze stosowanej strategii. Kiedy zostaną one spełnione nastąpi otwarcie pozycji. Poniżej analogiczne okno z Meta Tradera.


 
Widoczna jest lista rozwijalna, z której można wybrać jeden z czterech typów warunków. Pierwsze 2 mają bardziej intuicyjne nazwy i stanowią analogię do zleceń kupna i sprzedaży np. akcji. Zlecenie Buy Limit oznacza otwarcie pozycji długiej przy określonym maksymalnym poziomie akceptowanym przez inwestora. Kiedy kurs ASK danej pary osiągnie ten poziom lub zejdzie poniżej pozycja jest otwierana. Oczywiście żądany poziom musi być niższy niż kurs aktualny w chwili składania zlecenia. I co więcej, różnica między nimi musi być nie mniejsza niż pewien minimalny dystans, określany przez brokera.

Analogicznie Sell Limit oznacza że inwestor chce zająć pozycję krótką, kiedy kurs BID wespnie się na zadany poziom lub go przewyższy. W tym przypadku żądany poziom musi być odpowiednio wyższy od bieżącego kursu.

Natomiast mniej naturalne wydają się warunki typu Stop. Ostatecznie ten wyraz kojarzy się z zatrzymywaniem czegoś, bardziej z zamykaniem pozycji niż jej otwieraniem. Tak przecież działa zlecenie obronne Stop Loss – zamyka pozycję, gdy kurs staje się zbyt niekorzystny, aby ucinać straty. Natomiast właśnie analogia do tego zlecenia jest zapewne źródłem tych nazw.

Warunek Buy Stop oznacza otwarcie pozycji długiej gdy kurs ASK osiągnie lub przekroczy zadany poziom. Symetrycznie Sell Stop to polecenie otwarcia pozycji krótkiej po zejściu kursu BID na dany poziom lub poniżej. Oczywiście i w tych przypadkach obowiązują minimalne odległości zadawanych poziomów od kursu bieżącego.

Warto zauważyć, że jeśli inwestor zajmujący pozycję krótką z określonym poziomem Stop Loss zarazem złoży zlecenie Buy Stop na tym samym poziomie, to po jego osiągnięciu pozycja krótka zostanie zamieniona w długą. Analogicznie dla zajmowanej pozycji długiej i odpowiedniego zlecenia Sell Stop. Takie podejście jest nazywane odwracaniem pozycji. W następnych kilku odcinkach przedstawię strategie elementarne oparte na takim właśnie podejściu, wraz ze wzorami dokładnie opisującymi wyniki ich działania - na potrzeby pierwszych symulacji.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz