poniedziałek, 30 lipca 2012

28. Odwracanie pozycji w podążaniu za trendem – alternatywne wzoryW poprzedniej części podane były wzory definiujące elementarne zyski bądź straty wynikające z zastosowania odwracania pozycji w strategii podążania za trendem. Przyjęte zostały założenia o określaniu poziomu odwrócenia na początku interwału czasowego. Ponadto poziom tej jest wyznaczany relatywnie do kursu Open w danym interwale. Teraz będziemy kontynuować te rozważania, po drodze zatrzymując się na krótko aby omówić alternatywny sposób wyrażania podanych poprzednio formuł.

Jak pisałem poprzednio, podane wzory nie są specjalnie trudne – podstawowe działania arytmetyczne w czterech przypadkach, w zależności od pozycji początkowej oraz warunku nieosiągnięcia lub osiągnięcia poziomu odwrócenia. Jak można łatwo zauważyć, w tym drugim przypadku wyrażenia zawierają pewne powtarzające się składniki. Dokładnie właśnie poziom odwrócenia występuje dwukrotnie w każdym ze wzorów. W pierwszej sytuacji, czyli przy zleceniu odwracającym pozycję krótką na długą, jest to początkowy kurs ASK z dodanym parametrem t czyli odległością do pokonania. W drugiej natomiast, kiedy odwracamy pozycję długą na krótką jest to początkowy kurs BID pomniejszony o ten sam parametr t.

To banalne spostrzeżenie pozwala przekształcić wzory do nieco prostszych postaci. Dokonujemy więc prostego grupowania składników i rozstawiamy inaczej nawiasy. W ten sposób wzory wyglądają teraz jak poniżej.


Dla przejścia z pozycji krótkiej na długą, czyli Short -> Long


 
Natomiast analogicznie, przy odwracaniu pozycji długiej na krótką, Long -> Short


 
Wzory się nieco skróciły, natomiast każdy sposób prezentacji ma swoje pozytywne i negatywne aspekty. Postać w jakiej były poprzednio przedstawione, jakkolwiek bardziej rozbudowana, ma tę niewątpliwą zaletę, że bezpośrednio odwzorowuje mechanizm rozliczania pozycji. Dwa oddzielne składniki oznaczają bowiem odpowiednio wyniki rozliczenia przed odwróceniem i po nim. Formuły przedstawione powyżej już takiej naturalnej i czytelnej interpretacji nie mają.

Dlaczego tak się rozpisuję na temat, bądź co bądź, elementarnego przekształcenia algebraicznego, jakimi jest znana ze szkoły redukcja wyrazów podobnych? Jest to, moim zdaniem, zagadnienie o tyle istotne, że prosta postać wzoru jest jego niezmierną zaletą z punktu widzenia algorytmicznego ujęcia strategii. Ponieważ pierwsze symulacje działania systemów transakcyjnych będziemy realizować z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego, wskazane jest zapisywanie wzorów tak, aby dało się je łatwo wyrazić w postaci formuł w Excelu lub OpenOffice. A im bardziej klarowny i zwięzły wzór, tym mniej okazji do popełniania błędów przy implementacji. Co, jak nietrudno zrozumieć, jest kluczowe z punktu widzenia wiarygodności symulacji.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz