poniedziałek, 16 lipca 2012

24. Dźwignia na Forex – jak dobrać rezerwę kapitału?W poprzedniej części poruszyłem istotną kwestię związaną z zarządzaniem kapitałem. Kwestię dźwigni, zwanej też czasami lewarem. Wskazałem przy tym, posługując się przykładem liczbowym, że kwota wymagana przez brokera do otwarcia pozycji jest bardzo mała, wynosi przeważnie 1% jej całkowitej wartości. Stwarza to dla gracza pokusę otwierania pozycji o dużej wartości w stosunku do posiadanych zasobów pieniężnych – w celu maksymalizacji zysków. Jednak nie wolno przy tym zapominać o związanym z tym ryzyku.

Pozycję nie wystarczy otworzyć – trzeba ją potem utrzymywać tak, aby w przyszłości zrealizować zysk z jej zamknięcia. Ponieważ tak zyski jak i straty wynikające z jej utrzymywania są rozliczane na bieżąco, nietrudno zauważyć że w przypadku pozycji długiej spadek kursu pary walutowej będzie skutkować pobieraniem pieniędzy z rachunku klienta.

W rozpatrywanym przykładzie pokazałem hipotetycznego gracza, który dysponując kwotą 50 PLN otwiera długą pozycję 0.01 lota na parze USDPLN przy kursie ASK wynoszącym 3.1809. Nietrudno policzyć, że nadwyżka kapitału gracza powyżej kwoty wymaganej przez brokera wynosi 50 – 31.81 = 18.19 PLN. Zobaczmy zatem na ile może ona wystarczyć, jak wielkie odchylenia kursu w przeciwną stronę względem wzrostowej wytrzyma rachunek gracza?

Rozwiązując proste równanie liniowe z jedną niewiadomą obliczymy z łatwością, że przy spadku kursu USDPLN do wartości 3.1627 lub niższej kwota pobrana z rachunku osiągnie właśnie wartość (3.1809 – 3.1627) * 1000 = 18.20 PLN. Wówczas (a być może nawet nieco wcześniej, w zależności od konkretnych zapisów w umowie o świadczeniu usług brokerskich) klient otrzyma wezwanie do uzupełnienia depozytu pieniężnego. Jeśli tego nie uczyni, pozycja zostanie automatycznie zamknięta. Oczywiście ze stratą dla gracza.

Przeglądając wartości kursów USDPLN na przestrzeni tygodnia podanego w przykładzie, czyli od 9 do 13 kwietnia 2012, można zauważyć, że wartość 3.1627 i niższe zostały osiągnięte już po paru dniach. Poniżej widać to na wykresie OHLC dla interwałów godzinowych.


 
Niebieska linia wyznacza poziom na którym pozycja została otwarta, natomiast czerwona poziom krytyczny, poniżej którego zostanie automatycznie zamknięta. Strzałka wskazuje chwilę w której to następuje. Dokładne wartości można odczytać śledząc rekordy OHLC na przestrzeni owych kilku dni:

2012.04.09,23:30,3.1777,3.1778,3.1757,3.1759,130
2012.04.12,14:00,3.1802,3.1826,3.1600,3.1604,1993

Jak widać pozycja, która w skali całego tygodnia okazała się zyskowna, w trakcie jego trwania przynosiła chwilowe straty. Widać więc, że gracz, który nastawia się na jej utrzymywanie musi posiadać stosowną rezerwę kapitału. Jak wielką? W kolejnej części zaproponuję pewien prosty wzór wraz z komentarzem na temat jego stosowania.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz