czwartek, 26 lipca 2012

27. Stop Loss odwracający pozycję – wzory na zyski i stratyW poprzedniej części dotarliśmy wreszcie do ilościowego ujęcia zagadnienia odwracania pozycji w strategii podążania za trendem. Zaczęliśmy od podstawowego aspektu, jakim jest liczbowe określenie warunków, przy których pozycja pozostaje niezmieniona jak również tych, których spełnienie implikuje odwrócenie pozycji na przeciwną. Teraz przyszedł czas na część właściwą, czyli wyznaczenie wartości zysków lub strat, jakie wiążą się z każdą z tych sytuacji.

Podtrzymujemy oczywiście stale założenie o tym, że poziom odwrócenia jest ustalany na początku interwału czasowego i obowiązuje aż do jego końca. A wartość liczbowa tego poziomu jest determinowana poprzez parametr t określający jego odległość powyżej (w przypadku przejścia Short->Long) lub poniżej (dla Long->Short) kursu otwarcia czyli Open.

Dodatkowo proponuję tutaj, dla skupienia uwagi na istocie algorytmu, przyjąć że interesują nas zyski elementarne. Rozumiem je tutaj jako różnice kursów danej pary walutowej pomiędzy chwilami otwarcia i zamknięcia poszczególnych pozycji. Przykładowo, dla pary EURUSD, gdyby przejścia z pozycji długiej na krótką a następnie z powrotem na długą odbywały się odpowiednio przy poziomach 1.2562 i 1.2489, to zysk elementarny pomiędzy chwilami odwróceń będziemy rozumieć jako różnicę

1.2562 – 1.2489 = 0.0073

Natomiast oczywiście zyski realne zależeć będą od wielkości pozycji przyjętej przez gracza, ale to po prostu sprowadza się do pomnożenia powyższej liczby przez odpowiedni współczynnik skali. Na przykład dla 1 lota byłoby to 100 000 * 0.0073 = 730$.

Zatem można już od razu przejść do rozpatrywania poszczególnych przypadków. Zacznijmy od sytuacji, kiedy na końcu poprzedniego interwału gracz zajmował pozycję krótką i ustawił odpowiednie zlecenia StopLoss i BuyStop w odległości t powyżej kursu otwarcia. Oczywiście ponieważ są to zlecenia kupna, to dotyczą one kursów ASK. Poniższy wzór określa zysk elementarny dla dwóch przypadków – pozostania na pozycji i jej odwrócenia.

Short -> Long


 
Oba przypadki rozpatrzymy oddzielnie. Pierwszy z nich, prostszy, występuje wtedy, gdy kurs maksymalny w obrębie interwału nie osiągnął poziomu odwrócenia. Pozycja pozostaje wtedy niezmieniona i jest rozliczana na bieżąco. Zatem zysk wyraża się różnicą pomiędzy kursami Close: poprzednim i aktualnym. Zwracam uwagę na kolejność odejmowania – wynika ona z tego, że dla pozycji krótkiej zysk jest osiągany przy spadku kursu.

Przypadek drugi ma miejsce kiedy kurs High osiągnął lub przekroczył poziom odwrócenia. Przypadek ten jest nieco bardziej złożony, zatem przeanalizujemy go w dwóch etapach. Pierwszy z nich to etap poprzedzający odwrócenie – zysk jest liczony jako różnica poprzedniego kursu Close a kursu, przy którym pozycja krótka została zamknięta. I ponownie kolejność odejmowania jest taka, jak wzmiankowałem powyżej.

Natomiast potem, po natychmiastowym otwarciu pozycji długiej, zysk jest liczony jako różnica pomiędzy bieżącym kursem Close a poziomem otwarcia tej pozycji. Kolejność odejmowania ulega więc tutaj zmianie – dla pozycji długiej zysk liczymy jako różnicę kursu z chwili późniejszej i wcześniejszej. Równie ważne jest, że kurs zamknięcia jest przyjmowany jako BID. Wynika to z tego, że pozycja jest rozliczana tak, jak gdyby miała być zamknięta na końcu interwału czasowego. A zamknięcie pozycji długiej oznacza wirtualną sprzedaż, zatem odbywa się po kursie niższym – czyli BID.

Przypadek zleceń odwracających pozycję z długiej na krótką jest symetryczny do opisanego powyżej, zatem wzory wyglądają podobnie i można je wyprowadzić w sposób analogiczny.

Long -> Short


 
Formuły przedstawione powyżej nie są trudne – sumy i różnice warunkowane prostymi nierównościami. Jednak na początek mogą wydawać się nieco abstrakcyjne. Aby się z nimi oswoić, w kolejnych tekstach przedstawię przykłady liczbowe ilustrujące ich działanie wraz z załączonymi arkuszami kalkulacyjnymi.

2 komentarze:

  1. Algorytm z początku wydawał się mało intuicyjny, gdy skupiałem się na fakcie, że zyski są de facto realizowane przez stop loss. Algorytm przepuszcza zlecenie przez kolejne okna czasowe (modyfikując mu na początku każdego okresu SL), aż w pewnym momencie realizuje zyski na spadającym zboczu dotychczasowej górki poprzez odwrócenie pozycji.

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Dodałbym tutaj, że w danym interwale, czy oknie czasowym, zysk do odwrócenia pozycji jest praktycznie zawsze ujemny (czyli jest stratą). Można zatem powiedzieć, że stanowi koszt łapania się na trend. Dopiero kontynuacja w postaci silnego trendu, przy jednoczesnym pozostawaniu po dobrej stronie rynku, jest generatorem przychodów.

      Usuń